Bielsk Podlaski

 

Dom św. Teresy od Dz. Jezus w Bielsku Podlaskim 


Bielsk Podlaski zamieszkuje ludność polska, białoruska i ukraińska, z czym wiąże się wielowyznaniowy charakter tej społeczności. Jest to największe miasto diecezji drohiczyńskiej.


 

 

 

Dominikanki misjonarki zostały zaproszone do Bielska w 1992 r. Zamieszkały w ofiarowanym im domu i rozpoczęły pracę przy kościele parafialnym Narodzenia NMP, który z czasem otrzymał tytuł bazyliki mniejszej. Jedna z Sióstr pełni w nim posługę zakrystianki. Inne katechizują – w szkole podstawowej i w liceach – starając się jednocześnie gromadzić dzieci w grupach przyparafialnych, a młodzieży pomagać odnaleźć swój sposób zaangażowania w Kościele. Dom Sióstr jest przystanią dla szukających Pana, a kaplica – miejscem, gdzie można przyjść, by wielbić Go modlitwą liturgiczną, bądź w ciszy Go adorować.

 

Kontakt:

17-100 BIELSK PODLASKI, ul. Żeromskiego 34;

tel. 85/ 730 25 43; 784 328 027

e-mail: siostry_dominikanki@wp.pl

 

 


początek strony